Selvmordsforebyggelse på tværs

Det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg afholdt i november 2019 konferencen Selvmordsforebyggelse på tværs – Sammen skaber vi god praksis for tværgående samarbejde.

Formålet med konferencen var at inspirere medarbejdere og ansvarlige i stat, region og kommuner med konkrete tiltag der kan forbedre det tværgående samarbejde og på den måde være med til at styrke den selvmordsforebyggende indsats.

Dette mundede ud i en række opmærksomhedspunkter og ideer til brobygning og samarbejde på tværs af sektorer. Se i øvrigt link til opsamlingsrapport på konferencen samt en pixiudgave med 12 konkrete tiltag til styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer.

Ideer til at styrke det tværgående samarbejde

Når vi får sat ansigter på hinanden, råder sund fornuft

Erfaringer fra Behandlingskæden i Region Syd og Patientens Team i Region Nord viser, at “sund fornuft” på borgerens vegne tager over, når man lærer hinanden at kende, får sat ansigt på hinanden, når man mødes fysisk.

Fælles skolebænk skaber fælles forståelse og faciliterer helhedstænkning

Hvis medarbejdere i de enkelte sektorer får større kendskab til hinandens fagligheder, opgaver mv. kan det være et redskab til at forbedre samarbejdet.

Stafet-princip bygger bro og skaber sammenhæng

Et af de bærende principper i eksempler på gode tværsektorielle projek­ter (fx Behandlingskæden og Patientens Team) er nedskrevne retnings­linjer for videregivelse af “stafetten” i overgangene mellem sektorer.

Inddrag pårørende – det betaler sig

Dette ved, at behandlingen bliver bedre, tilbagefald og genindlæggelser reduceres og forløbet bliver kortere.

Fælles IT-systemer faciliterer brobygning osv…

Konkrete opmærksomhedspunkter til inspiration

Se nedenstående link til pixiudgaven, for yderligere beskrivelse og uddybning af 12 konkrete opmærksomhedspunkter, der kan inspirere til styrkelse af det tværgående arbejde på det selvmordsforebyggende felt.

Opsamlingsrapport fra konferencen

Du kan orientere dig yderligere i de bagvedliggende oplæg, casearbejde og drøftelser blandt deltagerne på konferencen, Selvmordsforebyggelse på tværs i nedenstående link til opsamlingsrapport over indholdet af konferencen.

Kontakt arbejdsgruppen

Vil du i kontakt med arbejdsgruppen bag konference, rapport og pixiudgave er du velkommen til at kontakte os.

Titia Lahoz

Psykolog, Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, Region Hovedstadens Psykiatri
titia.lahoz@regionh.dk

Kim Juul Larsen

Psykolog og leder af Psykologteamet, Odense Kommune
kjla@odense.dk

Jan-Henrik Winsløv

Psykolog og faglig ansvarlig, Enhed for Selvmordsforebyggelse, Region Nordjylland, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital
jahew@rn.dk

Anna Gillett

Specialkonsulent, Kommunernes Landsforening
jangi@kl.dk