Om partnerskabet

Som del af satspuljeaftalen 2017-2020 blev der etableret et nationalt partnerskab for selvmordsforebyggelse. Målet for initiativet er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg.

Partnerskabets formål er at bidrage til at sikre et velfungerende samarbejde mellem relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Involverede partnere

Partnerskabets organisationer dækker over:

 • Center for Selvmordsforskning
 • Centrene for selvmordsforebyggelse i Region Syd, Region Sjælland,
  Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden
 • Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP)
 • Danske Patienter
 • Dansk Psykolog Forening
 • Danske Regioner
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Dansk Sygeplejeråd
 • KL (Kommunernes Landsforening)
 • Kommunerne: Odense, Thisted og Bornholm
 • Livslinien
 • Lægeforeningen
 • Netværket for Selvmordsramte (NEFOS)
 • Psykiatrifonden
 • Socialstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen