Relevante links for det selvmordsforebyggende arbejde

Nedenstående liste med links er ufuldstændig, da der er mange foreninger og organisationer, der arbejder med selvmordsforebyggelse.

Hvis du kender til en organisation eller lignende, der kan være relevant at have med på listen, er du velkommen til at henvende dig til info@selvmordsforebyggelse.dk

World Health Organization

Verdenssundhedsorganisationens arbejde for selvmordsforebyggelse.

FORSAM

Statistikker om selvmord og selvmordsforsøg på tværs af geografi.

Forsvaret

Selvmordsadfærd og dødsfald blandt danske veteraner.

Livsmod

Livsmod er et samarbejde mellem 10 nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden.

Rådgivningsportalen

Find det rette rådgivningstilbud der kan hjælpe dig.

Behandlingskæden Region Syddanmark

I Region Syddanmarks kommuner findes et beredskab, der yder hurtig hjælp til selvmordstruede børn og unge i Syddanmark.

Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Et nationalt og tværsektorielt partnerskab der arbejder for at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

En landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.