Relevante links for det selvmordsforebyggende arbejde

Nedenstående liste med links er ufuldstændig, da der er mange foreninger og organisationer, der arbejder med selvmordsforebyggelse.

Hvis du kender til en organisation eller lignende, der kan være relevant at have med på listen, er du velkommen til at henvende dig info@selvmordsforebyggelse.dk

Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Et nationalt og tværsektorielt partnerskab der arbejder for at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

FORSAM

Statistikker om selvmord og selvmordsforsøg på tværs af geografi.

Center for Selvmordsforebyggelse, Region Syddanmark

Centeret er et videns- og udviklingscenter, der samarbejder og yder faglig sparring til samarbejdspartnere samt Region Syddanmarks teams for selvmordsforebyggelse. Centeret afholder en årlig konference om selvmordsforebyggelse samt kurser i risikovurdering. Der linkes på hjemmesiden også til tilmelding til konferencen få måneder før dens afholdelse i marts.

Behandlingskæden Region Syddanmark

I Region Syddanmarks kommuner findes et beredskab, der yder hurtig hjælp til selvmordstruede børn og unge i Syddanmark. Beredskabet kaldes for behandlingskæden og udgøres af SELFO-teams. SELFO-beredskabet er i tæt kontakt med psykiatriens Teams for Selvmordsforebyggelse. Kontaktoplysninger findes på kommunernes hjemmesider (se link for oplysninger i Odense Kommune).

World Health Organization

Verdenssundhedsorganisationens arbejde for selvmordsforebyggelse

Livsmod

Livsmod er et samarbejde mellem 10 nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden.

Forsvaret

Selvmordsadfærd og dødsfald blandt danske veteraner.

Rådgivningsportalen

Find det rette rådgivningstilbud der kan hjælpe dig.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

En landsdækkende medlemsorganisation for 86 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.