Risikovurdering af en bruger, borger eller patient

Arbejder du med mennesker, kan du komme ud for at skulle vurdere om en bruger, borger eller patient har selvmordstanker, vurdere risikoen for at personen handler på disse selvmordstanker samt at iværksætte relevant støtte for at forebygge selvmord.

Fagprofessionelle kan med fordel lade sig inspirere af den screening man bruger i somatisk regi i Region Hovedstaden:

Følgende screeningsspørgsmål skal afdækkes:

  • Har patienten aktuelt selvmordstanker?
  • Har patienten aktuelt selvmordsplaner?
  • Fremstår patienten forpint og i væsentlig grad præget af håbløshed og sortsyn og ude af stand til at angive årsager til fortsat at leve?
  • Har patienten tidligere forsøgt selvmord?
  • Er patienten præget af impulsivitet?
  • Er det vanskeligt for patienten på troværdig vis at tage afstand fra selvmordshandlinger?
  • Er der for nylig sket væsentligt ændringer i patientens livsomstændigheder eller psykiske tilstand?
  • Har pårørende udtrykt bekymring for, at patienten vil forsøge selvmord?

Den enkelte situation afgør, hvordan spørgsmålene afdækkes. Det er ikke et krav, at spørgsmålene formuleres direkte til patienten.

Henvisning af patienter

Når man har afdækket de ovenstående spørgsmål, skal man kunne henvise eller eventuelt følge personen videre i systemet.

Find hjælp og relevant region, herunder akutte og subakutte behandlingstilbud her:

For psykiatriske fagpersoner findes der specifikke vejledninger/retningslinjer, afhængig af hvilke region man er ansat i.

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om selvmordsrisikovurdering, kan du henvende dig til det selvmordsforebyggende center, hvorfra der udbydes undervisning i selvmordsrisikovurdering.

Du kan også rekvirere sundhedsstyrelsens hæfte om vurdering og visitation af selvmordstruede.