Tag det altid alvorligt

Hvis nogen fortæller dig, at de overvejer selvmord, så tag det altid alvorligt.

Det er naturligt at blive urolig, hvis du kender nogen der fortæller dig, at de overvejer selvmord. Det kan være overvældende og man kan føle, at man ikke er kvalificeret til at håndtere situationen, men den vigtigste hjælp er at være der som medmenneske. Vær til stede, lyt og vis medfølelse. Det lindrer og letter at tale med nogen om det, som er svært.

Søg hjælp

Husk, at du ikke er alene og at en del af hjælpen også kan bestå i at sørge for, at det selvmordstruede menneske får professionel hjælp.

Klik på linket for at søge professionel hjælp og behandling:

Hvis situationen er akut eller du er usikker

Kontakt 112 eller 114 (politiet) hvis en akut krise skulle opstå eller du bliver usikker på situationen. Det kunne fx handle om at det selvmordstruede menneske siger, at de allerede har taget en overdosis tabletter eller siger, at de vil tage deres liv. Det er bedre at bede om hjælp en gang for meget end en gang for lidt.

Hvis du er i tvivl om, hvilken hjælp, der er behov for, kan du kontakte Psykiatrisk Akutmodtagelse i den region personen bor i.

Alle regioner har døgnåbne akuttelefoner, lægevagt, eller psykiatrisk akutmodtagelse. Klik på den region, hvor personen bor og find mere information:

Afklar følgende spørgsmål:

Har det selvmordstruede menneske en plan for, hvordan selvmordet skal ske?

  • Er der gjort nogen former for forberedelser til selvmordet? Fx afskedsbrev.
  • Har vedkommende adgang til selvmordsremedier?
  • Er der planlagt en dato for selvmordet?

At spørge til selvmordstankerne kan ikke fremprovokere et selvmordsforsøg, men er nødvendigt for at afklare, hvilken hjælp der er behov for.

Hvis svaret på disse spørgsmål er ja, har vedkommende akut behov for hjælp:

  • Inden kl.16, kan der tages kontakt til egen læge for en vurdering.
  • Efter kl. 16, kan der tages kontakt med regionens lægevagt eller 1813.
  • Du kan også tilbyde at fragte vedkommende til psykiatrisk akutmodtagelse, som har døgnåbent.
  • Kontakt politiet (ring 114), hvis vedkommende nægter hjælp og vil forlade situationen.

Vær vedholdende

Det kan være rigtigt at sørge for hjælp, selv om vedkommende ikke ønsker det. Mennesker i krise kan, når krisen klinger af komme på bedre tanker. Alligevel kan det til tider være svært og nogle gange umuligt at motivere til hjælp i den akutte situation.

Vær vedholdende og fortæl, at du ikke ønsker at vedkommende skal tage livet af sig. Tilbyd kontakt til andre pårørende, der kan følge vedkommende under første samtale i Akutmodtagelsen. Sig, at du vil være nødsaget til at kontakte politiet, såfremt vedkommende ikke indvilliger i at tage med på Psykiatrisk Akutmodtagelse. Lad ikke vedkommende være alene før hjælpen er tilvejebragt.

Stå ikke i det alene. Involver andre og tal med andre om hændelsen bagefter. Kontakt NEFOS (Netværk for selvmordsramte) om nødvendigt.

Hvis svaret på ovenstående spørgsmål er nej, kan der stadig være behov for hjælp:

Situationen er således mindre akut. Ikke desto mindre bør det stadig tages alvorligt og der kan stadig være behov for professionel hjælp. Find professionel hjælp via en af de mange selvmordsforebyggende klinikker landet over, under den region personen bor i. 

Vær der som medmenneske som beskrevet ovenfor. Stå ikke alene. Inddrag andre som I begge kan stole på om nødvendigt. Aftal, hvordan I skaber sikre rammer. Fjern farlige genstande fra vedkommendes omgivelser. Sørg for at den pågældende har telefonnumre på Psykiatrisk Akutmodtagelse, hvor der er døgnåbent og nogen kan tage telefonen, hvis du ikke lige tager den.

Tilbyd deltagelse ved første samtale i en af landets mange selvmordsforebyggende klinikker. Vær med til at etablere kontakt. Læg fx besked på telefonsvarer med navn og telefonnummer samt ønske om at blive kontaktet. Læg evt. også dit telefonnummer som pårørende.

Pårørende er vigtige

Som pårørende er man en vigtig ressource. Mange pårørende har en helt unik viden om den selvmordstruede – de har ofte lang erfaring med evt. sygdomme, symptomer og udtryk. Pårørende er derfor en vigtig samarbejdspartner – både for den selvmordstruede, for sundhedssystemet og for de sociale myndigheder. Selvom det er svært at blive inddraget, så oplever næsten 75 pct. af de pårørende, at deres tilstedeværelse har stor betydning for at tiltrække anden nødvendig hjælp og støtte.