Som efterladt efter selvmord har du brug for hjælp

At miste en person til selvmord adskiller sig fra andre dødsfald – mange oplever måden det skete på som lige så svært eller sværere end selve tabet.

Mange efterladte efter selvmord tror, de er ved at blive sindssyge, når de møder det kaos, det er at miste en nær ved selvmord. Det er vigtigt at du får professionel hjælp til at komme igennem krisen, hvis du føler at du ikke kan klare det alene. Netværket er som oftest også ramte og er derfor en nødvendig men ofte ikke tilstrækkelig støtte.

Der er hjælp at hente via:

  • Egen læge
  • Er der børn skal socialforvaltningen kontaktes for hjælp
  • Henvend dig i Psykiatrisk Akutmodtagelse

Efterfølgende kan der være hjælp at hente hos:

  • Præst (den lokale kirke)
  • NEFOS (Netværk for selvmordsramte)
  • Psykolog

På længere sigt har en del gavn af:

Følelse af svigt

Mange efterladte står tilbage med følelsen af et dobbelt svigt – de føler sig svigtet af den døde, og de føler, at de selv har svigtet.

Var jeg ikke vigtig nok at leve for? Hvordan kunne han gøre det imod mig? Hvorfor gjorde han det? Hvorfor sagde han ikke noget? Hvorfor bad han ikke om hjælp? Hvorfor…?

Er det min skyld? Hvad kunne jeg have gjort for at forhindre det? Er der noget jeg har overset? Måske skulle jeg ikke have sagt…

Sådanne følelser og tanker er helt almindelige, forståelige og svære at holde ud.

Mennesker er forskellige, mange følelser kan opstå. Der er ingen rigtige eller forkerte følelser eller reaktioner.

Ofte har mennesker, der dør af selvmord, gennem længe tid været plaget af problemer, som de oplever uoverstigelige og som de tror, ingen kan hjælpe dem med. De lider ofte af den fejlagtige forestilling, at de har forsøgt alt for at få det bedre, og at ingen eller intet kan hjælpe dem, eller at ingen kan bære at høre, hvor svært de har det. De vælger så, på baggrund af disse forestillinger, ikke at leve mere.

Ingen mennesker har ansvaret for et andet menneskes selvmord.

Professionel hjælp

Læge

Måske er det tilstrækkeligt at tale med din læge, men det er også muligt at du har behov for yderligere hjælp. Spørg din læge om, hvor du kan få denne hjælp. Som efterladt til en selvmordsdød har du i princippet ret til tilskud til 12 samtaler hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Læs mere her. Det er lægen, der skal henvise dig til en sygesikringspsykolog. Hvis du ikke har råd til dette, kan du henvende dig på socialforvaltningen, som ud fra dine økonomiske forhold, vil tage stilling til, om de vil dække egenbetalingen. Man kan også få psykologsamtaler via sin private sundhedsforsikring eller lign. Lægen kan også henvise dig til en psykiater.

Socialforvaltningen

Du kan her undersøge, om der er en psykolog tilknyttet fx socialforvaltningen, i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i en ungdomsrådgivning, en familierådgivning eller i en privat hjælpeorganisation i den kommune, hvor du bor. Dette kan socialforvaltningen oplyse dig om. Sådanne samtaler er almindeligvis gratis.

Psykolog

Hvis du har økonomiske midler til det, kan du selv finde en privatpraktiserende psykolog. Du kan slå psykologer op på internettet eller spørge dig for blandt venner og bekendte. Der er flere mennesker, end du tror, som har haft samtaler hos en psykolog.

Præst

Måske er du mest tryg ved at tale med en præst om dine vanskeligheder. Også præster kan hjælpe dig. Henvend dig fx i den nærmeste kirke. Du behøver ikke at have din gang i kirken for at få hjælp af en præst.

Landsdækkende organisationer med hjælp til efterladte

Der er hjælp at hente hos flere organisationer, bl.a. med samtaler, telefon- eller chatrådgivning og gruppemøder:

NEFOS – Netværket for selvmordsramte

I NEFOS tilbydes individuelle samtaler og samtaler i grupper for både pårørende og efterladte efter selvmord.

Børn Unge & Sorg

Er du barn eller ung og har mistet et nært familiemedlem til selvmord, kan du få hjælp i Børn Unge & Sorg. 

Livslinien

Livslinien er en anonym telefonrådgivning samt netrådgivning for bl.a. mennesker med selvmordstanker, pårørende og efterladte.

Børn Unge & Sorg

Er du barn eller ung og har mistet et nært familiemedlem til selvmord, kan du få hjælp i Børn Unge & Sorg. 

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Landsforeningen af efterladte tilbyder socialt samvær med mennesker som har mistet til selvmord og kan orientere om, hvordan man kan få hjælp ligesom at der findes en række tilbud til dig, der har mistet ved selvmord.