Her er hjælp at hente

Der findes mange foreninger og organisationer, der vil hjælpe dig, der er pårørende eller efterladt.

Nedenstående liste med links er derfor ufuldstændig. Hvis du kender til en organisation eller lignende, der kan være relevant at have med på listen, er du velkommen til at henvende dig til info@selvmordsforebyggelse.dk

Netværket for selvmordsramte NEFOS

NEFOS yder støtte og rådgivning. Uanset om det er lang eller kort tid siden, du er ramt, kan du tage kontakt til os. Er du ny pårørende til en selvmordstruet person, kan det være hensigtsmæssigt at kontakte én uden for familien, for at undgå at gå i panik eller blive væltet af ængstelse.
Mulighed for flere former for rådgivning samt samtaler ved personligt fremmøde.

Foreningen for efterladte efter selvmord

Netværksdannelse med andre efterladte, arrangementer og temaaftener.

Børns vilkårs børnetelefon

Børn og unge kan ringe eller skrive til børnetelefonen.

Børns vilkårs forældretelefon

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Børn Unge & Sorg

Er du barn eller ung og har mistet et nært familiemedlem til selvmord, kan du få hjælp i Børn Unge & Sorg. 

Sorglinjen

Online rådgivning for alle pårørende og efterladte over 13 år, som har en forælder, søskende, barn, partner eller ægtefælle, der er alvorligt syg eller død.

Livslinien

Livslinien er en anonym telefonrådgivning samt netrådgivning for bl.a. mennesker med selvmordstanker, pårørende og efterladte.

Startlinien

Anonym telefonrådgivning for sindslidende og pårørende.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade LMS

LMS tilbyde støtte og rådgivning, hvis du har eller tænker, at du kan have en spiseforstyrrelse, eller hvis du er selvskadende. Også for pårørende. Mulighed for flere former for rådgivning samt samtaler ved personligt fremmøde.