Det nationale e-læringsprogram

Programmet henvender sig tværfagligt til personale som arbejder klinisk med psykiatriske patienter, og som har brug for viden om selvmordsforebyggelse inkl. risikovurdering samt -håndtering.

E-læringsprogrammet kan med fordel også anvendes af ansatte i somatikken samt andre sektorer fx kommuner, som enten direkte eller indirekte arbejder med selvmordstruede personer.

Programmet giver inspiration til den svære samtale med henblik på at afdække hvor selvmordstruet personen er.

Programmet er opdelt i to dele:

Værd at vide

Denne del indeholder et teoretisk afsnit på 67 sider samt podcasts.

Her gennemgås hvordan man kan forstå selvmordsadfærd inkl. selvbeskadigende adfærd, selvmordsrisikobeskrivelse og –vurdering, risikofaktorer, beskyttende faktorer, selvmordsrisikoniveauer og interventioner, det støttende og ledsagende princip og samtalen med den selvmordstruede, kriseplan, etc.

Derudover kan man finde råd fra patient og pårørende til den sundhedsfaglige i situationen, samt podcasts, så man kan blive klogere på hvad det betyder at miste en patient til selvmord, at overleve et selvmordsforsøg, samt at være efterladt.

Klik på linket, for at starte e-læringsprogrammets første del:

Cases

Fem cases beskriver selvmordstruede personer i forskellige alderstrin.

De forskellige cases er opbygget med videoklip fra forskellige nedslagspunkter i behandlingsforløbet, og kræver man skal være aktiv, opmærksom og svare på spørgsmål samt løse andre små opgaver undervejs.

Der vil være mulighed for at lave egne notater i løbet af programmet. Programmet indeholder også en samtaleguide, med henblik på at få en god samtalestruktur og et indhold som afdækker den vigtigste information for at kunne udføre en risikobeskrivelse og -vurdering.

Klik på hver case, for at starte e-læringsprogrammets anden del: