Selvmord er en dybt tragisk hændelse som rammer familier og andre nærtstående hårdt. WHO vurderer at der årligt sker omkring 800.000 selvmord i verden.

Den danske selvmordsrate har hørt til blandt de højeste i verden. I 1980 var der i Danmark 38 selvmord per 100.000 indbyggere over 15 år. I det år havde kun Ungarn en højere rate (52 per 100.000 indbyggere). Frem til 2007 faldt den danske selvmordsrate til 11,4 per 100.000. Det var et enestående fald, og en lignende reduktion er ikke oplevet før eller siden i andre lande.

Faldet tilskrives et sammenfald af indsatser, herunder nem og gratis adgang til psykiatrisk behandling samt at bestemte metoder er blevet mindre tilgængelige. Siden 1980 er farlig medicin bl.a. barbiturater og opioider blevet taget af markedet, mens mindre farlig antidepressiv medicin bl.a. SSRI-præparater er blevet introduceret. Husholdningsgas er blev afgiftet og nye katalysatorer er blevet indført i biler, hvilket i begge tilfælde har betydet at disse ikke længere er dødbringende. Våbenlovgivningen blev også strammet i samme periode, og indretningen på psykiatriske afsnit blev sikret mod selvmord.

Disse eksempler ligger i tråd med den forskning der findes fra international side som viser, at begrænset adgang til metoder er en af de mest effektive strategier til at forhindre selvmord.

En anden evidensbaseret strategi er de selvmordsforebyggende klinikker, som tilbyder psykosocial behandling til personer med selvmordstanker eller efter et forsøg. Registerbaseret forskning fra Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse har vist at netop denne behandlingsform er forbundet med færre selvmordshandlinger efterfølgende.

Desværre er den danske selvmordsrate stagneret, og siden 2007 er der ikke sket yderligere reduktioner i antallet af selvmord. Der er derfor brug for nye tiltag for at sikre yderligere reduktioner samt dokumentation af deres effekt.