Der er altid hjælp at hente

Selvmord er en meget alvorlig beslutning.

Og selvom livet nogle gange gør rigtig ondt og opleves helt uoverskueligt, ønsker de fleste med selvmordstanker ikke at dø. Derfor er det vigtigt at vide, at der er altid hjælp at hente.

Der er landsdækkende organisationer med hjælp til pårørende, se listen her:

Selvmord i Danmark

Årligt er der ca. 600 selvmord i Danmark, heraf dør næsten halvdelen af mennesker, der er eller har været indlagt på en psykiatrisk afdeling. Selv om man ikke behøver at være syg for at få selvmordstanker er en psykisk lidelse en risikofaktor for senere selvmordsadfærd. Det er ofte personer med diagnoser som bipolar lidelse (maniodepressivitet), skizofreni og svær depression, der rammes hårdest.

Risikogrupper

Bag ethvert selvmord eller selvmordsforsøg er en unik personlig historie. Alligevel er det muligt at fremhæve grupper i befolkningen, der statistisk har en øget risiko for at dø af selvmord eller forsøge selvmord:

 • Personer der lider af psykisk sygdom
 • Personer der lider af en neurologisk sygdom
 • Personer, der for nyligt har fået en alvorlig somatisk diagnose
 • Personer der lige har forsøgt selvmord
 • Personer der for nyligt er udskrevet fra en psykiatrisk afdeling.
 • Personer med et misbrug
 • Person med adgang til selvmordremedier
 • Personer der har lidt et tab fx af ægtefælle, nærtstående, arbejde, funktionsniveau, status mv.
 • Ældre mænd
 • Personer der er ensomme
 • Unge piger
 • LGBT+ personer (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)
 • Efterladte efter selvmord

Mennesker der ikke er i ovennævnte risikogrupper, kan dog også have selvmordstanker og adfærd.